Rekonstruktion och obestånd


 
 

VERKSAMHETSOMRÅDEN

 
 

Rekonstruktion

En företagsrekonstruktion eller ett underhandsackord innebär att företagets verksamhet räddas och kan fortsätta samtidigt som alternativet blir bättre för fordringsägarna än en konkurs. Vi har en lång erfarenhet av stora rekonstruktioner och även för små och medelstora företag. 

Konkurs och likvidation

En konkurs innebär en ordnad avveckling av företagets verksamhet, men innebär ofta en rekonstruktion och en fortsättning av företagets rörelse. En likvidation innebär att företaget läggs ned, utan konkurs. Vi har under åren haft mer än tusentalet konkurser.

Ansvarsfrågor

Vid insolvens finns det behov för styrelse och ledning att få rådgivning om vilket personligt ansvar som kan uppkomma. Frågorna har nära samband med en rekonstruktioner, konkurser och likvidationer.

Borgenärsintressen

Fordringsägare kan ha intresse av att råd om hur de på bästa sätt kan erhålla betalning vid en motparts insolvens.

© Copyright Advokatfirman Cederlöv